top of page
Puheterapeutti Peppi Haapala

Olen työssäni keskittynyt aikuisasiakkaiden puheen, äänen, kielen, vuorovaikutuksen että nielemisen häiriöihin. Erityisosaamiseni liittyy iäkkään ihmisen, muistisairaan ihmisen sekä Parkinsonin sairauden puheterapiaan sekä aivoverenkiertohäiriöihin liittyvien häiriöiden, kuten afasian, kuntoutukseen.

 

Puheterapiassa työskennellään asiakkaan kanssa, mutta aina yhteistyössä hänen lähiympäristönsä kanssa (perhe, omaiset, hoitohenkikökunta).

Olen myös osakkaana Neuro Latino Oy:ssä.  Koulutamme tanssiohjaajia lattaritanssien tunneille ikääntyneille ja  henkilöille, joilla on neurologinen sairaus. Tutustu Neuro Latinon toimintaan www.neurolatino.fi- sivuilla. Ota myös Neuro Latinon facebook ja instagram seurantaan. Tanssi kuuluu kaikille !

Mitä se on? 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja kuuluu perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö (Suomen Puheterapeuttiliitto). Suomen Puheterapeuttiliitto on julkaissut puheterapeutin työn arvoja ohjaavat ammattieettiset ohjeet.

Ihmisten välinen 
kommunikointi on 
tärkeä osa elämänlaatua. 

Vuorovaikutuksessa on kyse tasavertaisesta kohtaamisesta, tarpeesta tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Jos Sinun tai läheisesi kommunikoinnissa on haasteita, puheterapeutti voi auttaa.

Puheterapeutti on myös asiantuntija nielemisen, äänen tuoton ja puhemotoriikan pulmissa.

Kuntoutusta ja koulutusta
 

Tarjoan puheterapian arviointia ja kuntoutusta aikuisneurologisiin häiriöihin. Terapiasuunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Puheterapia voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkuntoutuksena. Puheterapian tapaamiset järjestetään läsnäoloterapiana asiakkaan luona. Myös etäkuntoutus on mahdollinen.

 

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja (yksilöterapia). Maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö tai kuntayhtymä.  Teen koti- ja laitoskäyntejä sopimuksen mukaisesti Uudenmaan alueella. 

 

Minulla on vastaanottotila Helsingissä: Neurotiimi, Kumpulantie 1 A, Hki 52. (Kela/alihankintasopimus). 

https://www.neurotiimi.fi/peppi-haapala

bottom of page