Ihmisten välinen 

kommunikointi on 

tärkeä osa elämänlaatua. 

Vuorovaikutuksessa on kyse tasavertaisesta kohtaamisesta, tarpeesta tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Jos Sinun tai läheisesi kommunikoinnissa on haasteita, puheterapeutti voi auttaa.

Puheterapeutti Peppi Haapala

Olen työssäni keskittynyt aikuisasiakkaiden puheen, äänen, kielen, vuorovaikutuksen että nielemisen häiriöihin. Erityisosaamiseni liittyy iäkkään ihmisen, muistisairaan ihmisen sekä Parkinsonin sairauden puheterapiaan.

 

Puheterapiassa työskennellään asiakkaan kanssa, mutta aina yhteistyössä hänen lähiympäristönsä kanssa (perhe, omaiset, hoitohenkikökunta).

Olen myös osakkaana Baila con Parkinson Oy:ssä.  Koulutamme tanssiohjaajia lattaritanssien tunneille henkilöille, joilla on neurologinen sairaus. Keväällä 2021 teemme yhteistyötä Parkinsonliiton kanssa. 

Mitä se on? 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja kuuluu perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö (Suomen Puheterapeuttiliitto). Suomen Puheterapeuttiliitto on julkaissut puheterapeutin työn arvoja ohjaavat ammattieettiset ohjeet.

Kuntoutusta ja koulutusta
 

Tarjoan puheterapian arviointia ja kuntoutusta aikuisneurologisiin häiriöihin. Terapiasuunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Puheterapia voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkuntoutuksena. Puheterapian tapaamiset järjestetään läsnäoloterapiana asiakkaan luona. Myös etäkuntoutus on mahdollinen.