Puheterapeutti Peppi Haapala

Aivoverenkierron häiriöissä (aivohalvaus, aivoverenvuoto, aivokasvain, aivovamma) ilmenee usein kielellisiä vaikeuksia eli afasiaa. Ihmisellä voi olla haasteita puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. Myös lukeminen ja kirjoittaminen vaikeutuvat. Puheessa saattaa olla myös dysartriaa eli puhe on motorisesti epäselvää. Puheterapeutti laatii asiakkaalle kielellisen toimintakyvyn arvioinnin sekä testauksen ja määrittelee tämän perusteella kuntoutuksen tavoitteet. Puheterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena. Puheterapian kuntoutuksen kesto määräytyy aina yksilöllisesti.

 

Äänihäiriön taustalla voi olla toiminnallinen tai neurologinen syy. Olen keskittynyt neurologisten äänihäiriöiden arviointiin ja kuntoutukseen. Erityisosaamiseni liittyy lihassairauksien kuten Parkinsonin sairauden ääniterapiaan. 

 

Nielemisen vaikeutta eli dysfagiaa ilmenee usein neurologisiin sairauksiin ja ikääntymiseen iittyen. Olen erikoistunut dysfagian kuntoutukseen.

 

Muistisairauksissa todetaan kommunikoinnin heikentymistä eli muistin ongelman lisäksi muistisairaan ihmisen on vaikeaa ilmaista itseään ja hänen on vaikeaa ymmärtää puhetta. Olen erikoistunut muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksen laajaan arviointiin.