top of page

Puheterapeutti Peppi Haapala

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta pääaineena logopedia vuonna 1994. Tämän jälkeen olen kouluttautunut ahkerasti vuosittain. Olen myös suorittanut ammattiosaamistani vahvistavia koulutuskokonaisuuksia , kuten vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä palliatiiviisen ja saattohoidon asiantuntijatutkinnon. Koulutan ja luennoin myös säännöllisesti.

Aivoverenkierron häiriöissä (aivohalvaus, aivoverenvuoto, aivokasvain, aivovamma) ilmenee usein kielellisiä vaikeuksia eli afasiaa. Ihmisellä voi olla haasteita puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. Myös lukeminen ja kirjoittaminen vaikeutuvat. Puheessa saattaa olla myös dysartriaa eli puhe on motorisesti epäselvää. Puheterapeutti laatii asiakkaalle kielellisen toimintakyvyn arvioinnin sekä testauksen ja määrittelee tämän perusteella kuntoutuksen tavoitteet. Puheterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena. Puheterapian kuntoutuksen kesto määräytyy aina yksilöllisesti.

 

Äänihäiriön taustalla voi olla toiminnallinen tai neurologinen syy. Olen keskittynyt neurologisten äänihäiriöiden arviointiin ja kuntoutukseen. Erityisosaamiseni liittyy lihassairauksien kuten Parkinsonin sairauden ja MS-taudin ääniterapiaan. 

 

Nielemisen vaikeutta eli dysfagiaa ilmenee usein neurologisiin sairauksiin ja ikääntymiseen iittyen. Olen erikoistunut dysfagian kuntoutukseen.

 

Muistisairauksissa todetaan kommunikoinnin heikentymistä eli muistin ongelman lisäksi muistisairaan ihmisen on vaikeaa ilmaista itseään ja hänen on vaikeaa ymmärtää puhetta. Olen erikoistunut muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksen laajaan arviointiin.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheisten kokonaisvaltaista hoitoa. Olen suorittanut palliatiiivisen ja saattohoidon asiantuntijaopinnot LAUREA AMK:ssa. Palliatiivinen puheterapia huomioi ihmisen kommunikaatioon ja nielemiseen laaja-alaisesti liittyviä näkökulmia.

bottom of page