top of page

Palvelut

Puheterapia

Tarjoan aikuisneurologista puheterapiaa. Minulla on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus. Maksusitoumuksen laatijana voi toimia myös hyvinvointialue tai vakuutusyhtiö.

 

Esimerkkejä palveluista

 

Onko sinulla tai läheiselläsi Parkinsonin tauti ? Tiesitkö, että valtaosalla henkilöistä, joilla on Parkinsonin tauti on haasteita puheäänen, puhemotoriikan ja tehokkaan nielemisen kanssa. Heillä saattaa olla myös kognitiivista hitautta puheilmaisussaan.

SPEAK OUT !® on puheterapian menetelmä, joka on kehitetty Parkinsonin potilaille.  SPEAK OUT !® on tehokas terapiamenetelmä (www.parkinsonvoiceproject.com). Olen käynyt menetelmän käyttöön oikeuttavan koulutuksen vuonna 2015 Parkinson Voice Project - keskuksessa USA:n Texasissa.  Tarjoan ääniterapian jakson Parkinsonin potilalle ja se voidaan toteuttaa etäkuntoutuksena. Ääniterapia voidaan järjestää myös ryhmäkuntoutuksena. 

Moniin neurologisiin sairauksiin ja ikääntymiseen kuuluu oireena nielemisen vaikeutta. Tämä voi ilmetä vaikka yskimisenä ruokaillessa tai tunteena ruoan jumiutumisesta kurkun alueelle. PItkään jatkuvana se aiheuttaa lihaskatoa, toimintakyvyn heikkenemistä ja elämänlaadun laskua. Puheterapeutti diagnosoi, ohjaa ja kuntouttaa nielemisen vaikeuteen liittyvissä asioissa.

Aivoverenkierron häiriöihin, kuten aivoinfarktiin tai aivoverenvuotoon, liittyy usein puheen tuoton, ymmärtämisen , kirjoittamisen ja/tai lukemisen vaikeutta. Puhumme tuolloin kielellistä vaikeudesta, afasiasta. Puheterapia on olennainen osa kuntoutusta.

Onko sinulla kireyttä kasvojen alueella ja purentalihaksissa? Tai onko sinulla uniapneaa ? Puheterapeutti arvioi kasvojen ja suun alueen sensorista että motorista toimintaa, huomioimme myös hengittämistä. Teen ns. myofunktionaalista (aikuisten) puheterapiaa.

Olen palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntija. Tarjoan konsultointia ja ohjantaa liittyen palliatiiviseen puheterapiaan liittyen (erityisesti moniammatillinen yhteistyö, kommunikointi ja nieleminen).

Koulutus

Olen kouluttanut aiheista kuten muistisairaan ihmisen osaava kohtaaminen, työikäisen muistisairaan ihmisen puheterapia/kuntoutus, nielemisen vaikeuden tunnistaminen hoitotyössä, sarkopeninen dysfagia ja Parkinson potilaan ääniterapia. Ota yhteyttä, niin keskustellaan Sinun/Teidän työyhteisön tarpeista ja suunnitellaan luentokokonaisuus.

bottom of page